ubezpieczenie przed utrata wartosci

Ubezpieczenie straty finansowej samochodu GAP

Dubai Cars jest autoryzowanym przedstawicielem Denend Insurance dzięki czemu sprzedawane przez nas samochody zarówno nowe jak i używane mogą być objęte pakietami GAP (Guaranteed Asset Protection) dopasowanymi do potrzeb klienta. Szczegółowej informacje o ubezpieczenie uzupełniającym znajdziesz poniżej oraz na stronie www.defendinsurance.eu

Korzyści z ubezpieczenia GAP

 • Wysoki limit odszkodowania, który umożliwia zakup pojazdu
  tej samej klasy lub wartości co pojazd utracony.
 • Ubezpieczane ryzyko: wypadek zawiniony oraz niezawiniony, klęska żywiołowa, kradzież.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy.
 • Dowolny rodzaj płatności, możliwość opłaty składki za ubezpieczenie jednorazowo lub ratalnie.
 • Szybki oraz rzetelny proces likwidacji szkód.

Jest to produkt ubezpieczeniowy zapewniający ochronę wartości pojazdu do ceny zakupu samochodu, w przypadku wystąpienia kradzieży lub szkody całkowitej. GAP zapewnia zabezpieczenie straty finansowej powstałej na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. Ubezpieczenie może zostać nabyte w momencie zakupu pojazdu lub zawierania umowy o finansowanie jego zakupu, stanowi doskonałą ochronę przez zobowiązaniami zaciągniętymi wobec banku lub firmy leasingowej.

Ubezpieczenie od straty finansowej samochodu najlepiej opisać na przykładzie.

 

Pani Justyna zaciągnęła kredyt w banku z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 160 000 zł. Po dwóch latach użytkowania pojazd został skradziony. Ubezpieczyciel wypłacił z polisy AC jedynie 95 000 zł, ponieważ tyle wynosiła wartość rynkowa auta na dzień zdarzenia. Z kolei różnica w wysokości zobowiązania kredytowego, pomiędzy wartością rynkową samochodu, a kwotą wypłaconego odszkodowania – zostanie pokryta z ubezpieczenia GAP. Dzięki temu Pani Justyna przeznaczy rekompensatę z polisy (GAP) na spłatę pozostałych rat kredytu.

Wysokość składki na ubezpieczenie obliczana jest przy uwzględnieniu wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, długości okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy wartości ubezpieczenia. W wyjątkowych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może również wziąć pod uwagę inne, indywidualne kryteria. Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami, nasz pracownik przedstawi szczegółową wycenę dla Twojego pojazdu.

Do ubezpieczenia Gap może przystąpić osoba, której pojazd  spełnia następujące kryteria:

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji, na  moment przystąpienia do ochrony.
 • Pojazd osobowy lub motocykl.
 • Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, taxi czy wynajmowany w formule rent a car.
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco (AC).

Ubezpieczenie Gap obowiązuje na terytorium całej Europy z wyłączeniem Rosji, bez limitu kilometrów.

 • Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości samochodu.
 • Ubezpieczenie GAP jest skierowane do kredytobiorców i leasingobiorców samochodowych.
 • Ubezpieczenie GAP chroni przed kradzieżą i szkodą całkowitą samochodu.
 • Ubezpieczenie GAP płaci się w ratach wraz z kredytem lub leasingiem.

Statystyczna utrata wartości samochodu

Nowo zakupiony 100%
Po roku użytkowania 78%
Po dwóch latach użytkowania 64%

Korzyści z posiadania ubezpieczenia GAP

 • Zwrot 100% wartości auta w całym okresie obowiązywania polisy DEFEND Gap.
 • Odszkodowanie może zostać przeznaczone na spłatę umowy leasingu z tytułu jej wcześniejszego zakończenia.
 • Ochrona przed spadkiem wartości nawet do 5 lat.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Wysoki limit odszkodowania: do 150 000 zł.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości co pojazd utracony.
 • Minimum formalności przy zawieraniu polisy DEFEND Gap.

Warianty ubezpieczenia GAP

GAP MAX

Wariant MAX to ubezpieczenie, które zabezpiecza wartość fakturową pojazdu. Jest to najlepszy wybór dla właścicieli nowo zakupionych lub krótko używanych samochodów, którzy chcą utrzymać ich wartość z faktury zakupu. Dzięki temu ubezpieczeniu, właściciel odzyska 100% wydatków  zainwestowanych w pojazd.

 • maksymalny wiek 6 lat
 • wartość zakupu do 600 000 zł
 • nielimitowany przebieg

GAP MAX AC

Wariant MAX AC to ubezpieczenie, które zabezpiecza środki zainwestowane w zakup pojazdu. Ubezpieczenie może zostać zawarte w momencie zakupu lub odnowienia polisy AC, nie jest powiązane z zakupem pojazdu. Dzięki temu wariantowi ubezpieczenia odzyskamy wartość rynkową pojazdu z dnia zawarcia umowy AC unikając strat.

 • maksymalny wiek 6 lat
 • wartość zakupu do 600 000 zł
 • nielimitowany przebieg
Wariant ubezpieczenia gap direcect

GAP DIRECT

Wariant DIRECT Gap jako jedyny może zostać zwarty w dowolnym momencie, jest świetnym wyborem dla właścicieli pojazdów, którym kończy się aktualna polisa AC lub OC.  Pozwala ustalić satysfakcjonującą wartości pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia, zgodnie z katalogiem EUROTAX GLASS’S

 • maksymalny wiek 10 lat
 • pojazd wymieniony w katalogu EUROTAX GLASS’S
 • bez limitu przebiegu kilometrów oraz ceny pojazdu

Podstawowe warianty ubezpieczenia GAP

Nazwa ubezpieczeniaDEFEND Gap MAX (fakturowy)DEFEND Gap MAX AC (Casco)DEFEND Gap DIRECT
Wymagana polisa ACTAKTAKBrak wymogu polisy AC
Wartość pojazduZgodnie z fakturą zakupu pojazdu oraz polisą ACZgodnie z polisą zawarcia/ wznowienia ACNie jest wymagana, istotny jest wybrany limit odszkodowania
Możliwy termin dosprzedaży ubezpieczenia DEFEND Gap120 dni od daty faktury pojazdu30 dni od daty zawarcia polisy ACW dowolnym momencie
Maksymalna wartość pojazduPojazdy do 3,5t: 600.000 PLNPojazdy do 3,5t: 600.000 PLNPojazdy do 3,5t: 600.000 PLN
Wiek pojazdu na dzień zawierania polisy DEFEND Gap (liczony od daty pierwszej rejestracji)Pojazdy nowe i używane do 6-go roku eksploatacjiPojazdy nowe i używane do 6-go roku eksploatacjiPojazdy nowe i używane do 10-go roku eksploatacji
Maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej50 000; 100 000; 150 000 PLN50 000; 100 000; 150 000 PLN10 000; 20 000; 30 000; 40 000 PLN
Okres ubezpieczeniaod 12 do 60 miesięcyod 12 do 60 miesięcyod 12 do 36 miesięcy
Pojazdy objęte ubezpieczeniemPojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria M1 i N1) w tym motocykle wymienione w katalogu EUROTAX GLASS’S lub INFO-EKSPERT (Informator Rynkowy)
Pojazdy wyłączone ze względu na ich przeznaczaniePojazdy eksploatowane jako pojazdy: specjalne, nauka jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowanew formule „rent a car”
Zakres terytorialnyEuropa wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji
Dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia GapKopia dowodu rejestracyjnego, pełnej polisy AC oraz faktury zakupu pojazduKopia dowodu rejestracyjnego oraz pełnej polisy ACBrak wymogu załączania kopii jakichkolwiek dokumentów
Sprowadzimy dla Ciebie samochód z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Załatwimy wszelkie formalności zapewniając bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług!
Copyright © 2021. All rights reserved.